Korting op de BTW? Ja het kan!

Als u gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling.

Er gelden 4 voorwaarden:

 • U betaalt in 1 jaar minder dan € 1.883 btw.
  Van dit bedrag hebt u de ‘voorbelasting’ al afgetrokken.
  Voorbelasting is de btw die u zakelijk betaalde. Bijvoorbeeld aan een leverancier.
 • U hebt een eenmanszaak.
  Of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen.
  Bijvoorbeeld een maatschap of een vennootschap onder firma.
 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
 • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.
  Bijvoorbeeld het bijhouden van een boekhouding en het uitreiken van facturen als dit verplicht is.